UTB Music TV

Aug 31-Lineup

Shiritsu Ebisugakuen “Te wo Tsunagou”
JUNO “Ring”
BiS “hitoribochi”
RYO the SKYWALKER “ENERGY DANCE”
JUJU “ARIGATOU”

 

[Schedule]
Aug 31 (Sat) 10:00PM – 10:30PM
Sep 1 (Sun) 10:00PM-10:30PM
Sep 2 (Mon) 11:30AM-12:00PM,4:00PM-5:00PM,7:00PM-8:00PM
Sep 3 (Tue) 11:30AM-12:00PM,4:00PM-5:00PM,7:00PM-8:00PM
Sep 4 (Wed) 11:30AM-12:00PM,4:00PM-5:00PM,7:00PM-8:00PM
Sep 5 (Thu) 11:30AM-12:00PM,4:00PM-5:00PM,7:00PM-8:00PM
Sep 6 (Fri) 11:30AM-12:00PM,4:00PM-5:00PM,7:00PM-8:00PM

Aug 24-Lineup

HOME MADE KAZOKU “KIMIGAITAKARA”
RYO the SKYWALKER “ENERGY DANCE”
Dorothy Little Happy “colorful life”
Tiara “Sayonara wo Kimini…~Kimigaitanatsu~”
V [NEU] “APOLLON”
AILI “Shiny!Shiny! feat.May J.”

 

[Schedule]
Aug 24 (Sat) 10:00PM – 10:30PM
Aug 25 (Sun) 9:30PM – 10:00PM
Aug 26 (Mon) 7:30PM – 8:00PM
Aug 27 (Tue) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 28 (Wed) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 29 (Thu) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 30 (Fri) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM

Aug 17-Lineup

Tiara “Sayonara wo Kimini…~Kimigaitanatsu~”
CREAM “Wonderland”
Dorothy Little Happy “colorful life”
HOME MADE KAZOKU “KIMIGAITAKARA”
V [NEU] “APOLLON”
BiS “Give me your love zenbu”

 

[Schedule]
Aug 17 (Sat) 10:00PM – 10:30PM
Aug 18 (Sun) 10:00PM – 10:30PM
Aug 20 (Tue) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 21 (Wed) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 22 (Thu) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 23 (Fri) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM

Aug 10-Lineup

RYO the SKYWALKER “ENERGY DANCE”
V [NEU] “APOLLON”
JUJU “ARIGATOU”
SUPER JUNIOR-K.R.Y “Promise You”
DOHZI-T “HOME feat.SA.RI.NA”
Shiritsu Ebisugakuen “Te wo Tsunagou”

 

[Schedule]
Aug 10 (Sat) 10:00PM – 10:30PM
Aug 11 (Sun) 10:00PM – 10:30PM
Aug 12 (Mon) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 13 (Tue) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 14 (Wed) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 15 (Thu) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM
Aug 16 (Fri) 11:30AM – 12:00AM, 4:30PM-5:00PM, 7:30PM-8:00PM